Werkzaamheden uitgesteld

werkzaamheden uitgesteld
Zoals het er nu naar uitziet, zijn de werkzaamheden aan het Volkspark -die half november zouden starten- uitgesteld tot februari 2008. Dat betekent waarschijnlijk dat het park in het voorjaar nog niet beschikbaar is voor activiteiten. Het is jammer dat het zo loopt. Uitstel op uitstel, terwijl er geld ligt: 465.000 euro-aldus gemeentevoorlichter Rob van Heeswijk in het Noordhollands Dagblad van 20 mei 2005.  Hetzelfde artikel rept overigens ook over najaar 2005 als start van de werkzaamheden. Dat wordt dus zo’n tweeenhalf jaar later… of meer? Op de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Wijkoverleg Oudwest (website) was veel scepsis over de daadkracht van de gemeente. "De Vrienden" waren juist heel positief over het contact. Dit is toch wel een domper.

Wat betekent dit voor de "Vrienden van het Volkspark"? Op dit moment wordt nagedacht over een programma voor het komende Parkseizoen. Kan dat wel doorgaan? Wat komt er terecht van de doelstelling om het Volkspark een ontmoetingsplek te laten zijn voor de bewoners van Oudwest?


Geef een reactie