werkgroep Volkspark

Img_0689_medium_1 Op dinsdag 17 juni 1890 werd het Volkspark in Zaandam feestelijk geopend. Het park was een schenking van houthandelaar en dijkgraaf C. Coverver van Wessem aan de Zaanse bevolking, die op haar beurt de schenker eerde met een gedenkzuil.

Een aantal jaren geleden nog wilde de gemeente het Volkspark ruimen in het kader van de ontwikkeling van het Inverdan-project ‘Overtuinen’. OudWest heeft dit weten te voorkomen met een beroep op de schenkingsacte uit 1889 waarin staat: "aan dit park mag nimmer eene andere bestemming gegeven worden."  Binnen Vereniging Wijkoverleg OudWest is nu de werkgroep Vrienden van het Volkspark actief die zich bezig houdt met de toekomst van het park. Een eerste proeve was de ‘Dag van het park’.

De gemeente heeft opdracht gegeven om het park in oude luister te herstellen. Tijdens de ‘Dag van het park’ in 2007 werd al de nieuwe ‘oude’ toegangspoort gepresenteerd, maar er zullen ook paden verlegd worden, bruggen zullen in oude staat worden hersteld en een verdwenen brug wordt zelfs opnieuw geplaatst. Het fietspad tussen Parkstraat en Provinciale weg wordt buiten het park gelegd. Het is een mooi ontwerp geworden, maar de werkgroep wil na alle positieve reacties n.a.v. de ‘Dag van het park’ een paar aanpassingen proberen te verwezenlijken: Een hondenuitlaatstrook zodat het park poepvrij blijft, een plek waar een podium geplaatst kan worden -mét een voorziening voor water en stroom en -zoals in een ontwerp uit de vorige eeuw al gepland stond- een speelplek voor kinderen. (bekijk afbeelding)

Met deze aanpassingen hopen we dat het park weer een ontmoetingsplek wordt voor de wijk: rond de speelplaats, in het gras en zo nu en dan tijdens activiteiten die de werkgroep in het park wil gaan organiseren.

contact via e-mail: info@hetvolkspark.nl


Geef een antwoord