Voortgang

Hoewel de renovatie van het park stil lijkt te liggen, zitten de Vrienden van het Volkspark zeker niet stil !
We houden een vinger aan de pols bij de gemeente: als de vorst uit de grond is zal het resterende werk gedaan worden (beplanting, herstel van de kapotgevroren paden, herstel van beschadigd hekwerk, aanleg water en elektra, uitvoering hondenpoepbeleid, etc.)
Met vijf nieuwe en zeer bekwame Vrienden van het Volkspark wordt op dit moment gewerkt aan een jaaragenda. Binnenkort krijgen buurtbewoners een prachtige flyer in de bus waarin vijf activiteiten worden aangekondigd. We zijn bovendien bezig met het opzetten van een structuur voor onze vrijwilligersorganisatie. Daarbij gaan we er vanuit dat ook andere gebruikers van het park een beroep op ons kunnen doen, zoals basisschool Et Buut die eind mei de jaarlijkse volksdansdemonstraties voor het eerst in het Volkspark organiseert. De Vrienden van het Volkspark zorgen dan voor een schoon park en het aansluiten van elektra.


Geef een reactie