Nieuwe beplanting en nestkasten

Beplanting_800x600 Beplanting
Nadat het gras al eerder was ingezaaid, wordt nu de de beplanting aangebracht. De beplantingsvakken die in het parkontwerp zijn opgenomen, worden nu met honderden planten tegelijk gevuld, met als toppers de bodembedekkers Scilla hispanica (klokjeshyacinth-1850 stuks) en Vinca Minor (kleine maagdenpalm -1150 stuks). Tegen die achtergrond zullen solitair geplaatste magnolia’s, rhododendrons en andere grotere heesters mooi uitkomen.
Als het werk is afgerond, staan er ruim 17.000 nieuwe struiken en planten in het park. Hopelijk gaan de bezoekers van het park (en met name hun viervoeters) respectvol met het kwetsbare groen om.

Nestkast_berkenblok Nestkasten
Op verzoek van de Vrienden van het Volkspark heeft de Vogelwacht Zaanstreek advies uitgebracht over het plaatsen van nestkasten. Tijdens het afgelopen broedseizoen werd immers alle begroeiing in het park gerooid en komend voorjaar zal het groen nog te laag zijn voor nestelende vogeltjes.
We zullen nog deze winter 36 nestkasten ophangen, oa voor verschillende mezen, boomkruipers, de grote bonte specht en vleermuizen.
Hopelijk leveren we op deze wijze een bijdrage aan een gezond vogel- en vleermuizenbestand in Oudwest en valt er voor bezoekers van het park wat te beleven als de vogels in het voorjaar af en aan vliegen om hun jongen te voederen.


Geef een reactie